Przekaż dalej

Program stypendialny "Przekaż dalej" to odpowiedź na potrzeby młodzieży zgłoszone przez najlepszych fachowców, czyli samą młodzież. To uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych nakreślili filozofię działania i wskazali nam najważniejsze kryteria. Program z założenia dostosowuje się do stypendysty, a nie stypendysta do programu. Chcemy, by młodzież miała szansę rozwijać swoje pasje, dlatego wspieramy konkretne osoby. Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe na rozwój swoich pasji oraz wsparcie mentorskie, które służy ukierunkowaniu ich rozwoju osobistego. W trakcie trwania programu przekazują dalej swoje umiejętności i zarażają pasją innych.

Drugą potrzebą wynikającą z badań jest potrzeba wsparcia działań związanych z filantropią w Polsce. Chcemy, żeby wspieranie innych stało się czymś naturalnym. Kwota nie jest najważniejsza, ważniejsze jest zwiększenie zaufania do drugiego człowieka. Dlatego też w ramach programu zaplanowaliśmy specjalną ścieżkę dla darczyńców. Każda z osób wspierających działania programu ma zapewniony wpływ na wybór stypendysty, rozwój programu oraz możliwość dołączenia do pozytywnej społeczności, w której wartością jest rozwój, pasja, zaangażowanie i przekazywanie dalej.

Dziś jesteśmy już w Ełku i w Warszawie. Gdzie będziemy jutro? Jesteśmy otwarci na współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz firmami z całej Polski, które podzielają naszą ideę, filozofię działania, mają ludzi z ambicjami i co najważniejsze poszukują nowych rozwiązań we wspieraniu młodzieży. Zapraszamy do grona realizatorów i partnerów.

Więcej na temat programu: przekazdalej.org.pl.