RKG Równać Szanse

W latach 2016 - 2020 Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA" było jednym z czterech Partnerów Regionalnego Konkursu Grantowego "Równać Szanse" i obejmowało swoim zasięgiem obszar północno-wschodniej Polski (woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie i mazowieckie).

Celem RKG Równać Szanse było wsparcie projektów, których celem jes rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

W Regionalnym Konkursie Grantowym „Równać Szanse” można było otrzymać dofinansowanie do 8 500 zł na sześciomiesięczne projekty realizowane ze stałą grupą młodych ludzi w wieku 13-19 lat. Odbiorcami RKG Równać Szanse były podmioty pracujące z młodzieżą z małych miejscowości do 20 tys mieszkańców: powiatowe, miejskie i gminne biblioteki, miejskie i gminne domy kultury, organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów), Ochotnicze Straże Pożarne oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową.

Twórcą programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a do 2020 r. prowadziła go Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Od 2021 roku operatorem programu jest Fundacja Civis Polonus. Aktualne informacje o programie dostępne są na stronie https://rownacszanse.org.pl.