Seniorzy

„Sport w każdym wieku” był projektem realizowanym w 2018 roku, skierowanym do seniorów z powiatu ełckiego. Jego motywem przewodnim było stworzenie atrakcyjnej oferty rekreacyjnej dla osób 60 +, uwzględniającej nie tylko aktywność ruchową, ale także wspólną zabawę, integrację międzypokoleniową oraz poszerzanie wiedzy na temat zdrowego trybu życia.

Aktywność fizyczna jest ważna i potrzebna w każdym wieku, ponieważ nie tylko zdrowiu fizycznemu, ale też łączy w sobie elementy zabawy, rywalizacji, osiągania celów i możliwości sprawdzenia się. Sprzyja także wymianie energii i doświadczeń między pokoleniami, a także doskonale aktywizuje zarówno osoby starsze, jak i współpracującą z nimi młodzież. Oferta zajęć sportowo – rekreacyjnych obejmowała: zajęcia gimnastyczne, Nordic Walking, wycieczki rowerowe, wyjścia na basen oraz grę w Boccię.

W ramach projektu zorganizowany został po raz pierwszy Powiatowy Turniej Bocci.

Projekt był finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.