Ewa Bołtryk

Ewa Bołtryk - animator kultury, była wolontariuszka Wolontariatu Europejskiego w Portugali, koordynator projektów międzynarodowych w stowarzyszeniu STOPA. Lubi odkrywanie nowych miejsc i pracę z ludźmi z różnych środowisk.

Rola
Członek Stowarzyszenia