Erasmus

Erasmus+ w naszym stowarzyszeniu to przedewszystkim wymiany młodzieżowe, czyli są to działania międzynarodowe trwające od 5 do 21 dni, kształtujące wszystko to, czego nie nauczymy się w szkole. Działania podejmowane w ramach tej akcji uczą nas relacji międzyludzkich, czyli otwierają nie tylko umysł, ale i serce. Wiek uczestników musi mieścić się w przedziale 13-30. Każda grupa uczestników musi mieć swojego lidera, który jest osobą pełnoletnią i nie obowiązują go ograniczenia wiekowe. Zakwaterowanie, wyżywienie i koszty organizacyjne pokrywa program Erasmus+. Dodatkowo każdemu uczestnikowi należy się określony budżet na dojazd z miejsca zamieszania do miejsca trwania wymiany. Podejmowane działania prowadzone są metodami aktywizującymi, czyli warsztaty, gry, zabawy, debaty, dyskusje, itp. Minimalna liczba uczestników jednego projektu to 16 osób a maksymalna - 60.