Szkoła Animatorów i Pedagogów Społecznych

SzAiPS jest programem szkoleniowym, umożliwiającym zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu organizowania społeczności lokalnych w ramach procesów rewitalizacji społecznej metodami streetworkingu i pedagogiki ulicy. SzAiPS będzie pokazywała jak budować partnerskie grupy inicjatywne, które planują rozwój lokalny i podejmują się realizacji wspólnych inicjatyw, w oparciu o potrzeby społeczne oraz z wykorzystaniem lokalnych zasobów. Będzie kładła także duży nacisk na partycypację obywatelską i włączanie społeczności lokalnej w procesy decyzyjne. Koncepcja SzAiPS powstała w oparciu o pragnienie, aby ci którzy chcą pracować w społecznościach i ze społecznościami, robili to w najlepszy możliwy sposób. Skupiamy się nie tylko na przekazaniu wiedzy i narzędzi do pracy z drugim człowiekiem czy grupą, ale również odpowiedniego podejścia do potrzeb i możliwości lokalnych społeczności.