"Cimoszanki" - stroje dawniej i dziś

19.11.2019 - 09:15
"Cimoszanki" - stroje dawniej i dziś

Koło Gospodyń Wiejskich „Cimoszanki” z Cimoch zorganizowało szereg zajęć dla mieszkańców sołectwa w ramach projektu „Cimoszanki – stroje dawniej i dziś” zrealizowanego ze środków programu mikrodotacji „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie III” dofinansowanego przez NIW-CRSO w ramach FIO.

 

Dzięki dofinansowaniu zorganizowano warsztaty robienia korali, zdobienia spódnic tasiemką rypsową oraz warsztaty krawieckie, podczas których uszyto fartuszki do stroju ludowego. Wszystkie te zajęcia cieszyły się zainteresowaniem wśród pań i dzieci. Celem spotkań było zbudowanie więzi między mieszkańcami wsi Cimochy i Cimoszki. Dzięki działaniom projektowym udało się go osiągnąć. 

Dotyczy programu