Aktualności

18.12.2021 - 17:15
Głównym celem projektu było zwrócenie uwagi na potrzebę zmiany postrzegania osób z niepełnosprawnościami w społeczności lokalnej. W ramach działań odbyło się sześć 2,5 godzinnych warsztatów filmowych...
16.12.2021 - 17:15
Projekt Koła Gospodyń WIejskich w Kiekskiejmach miał na celu doposażenie i przystosowanie nowo wyremontowanej siedziby Koła na potrzeby spotkań, a także integrację i aktywizację seniorów poprzez...
16.12.2021 - 16:00
Projekt miał na celu zaangażowanie około 15 mieszkańców Prostek w działania wspólnotowe i aktywność skupioną wokół promowania zdrowego trybu życia. W Domu Spotkań z Kulturą grupa "Kulturalne Joginki...
04.12.2021 - 17:00
Celem projektu realizowanego przez Nieformalną Grupę Działania - Kolektyw Społeczno-Obyczajowy było animowanie i rozwijanie potencjału twórczego podopiecznych Domu im. Korczaka oraz ich integracja z...
04.12.2021 - 12:45
Celem projektu “Aktywne spacery po lesie”, realizowanego przez Fundację Aktywna z Ełku, była aktywizacja ruchowa lokalnej społeczności, połączona z edukacją przyrodniczą. Projekt zakładał...
03.12.2021 - 17:30
Projekt opierał się na poprawie komunikacji i organizacji wydarzeń poprzez warsztaty, zachęceniu do działania mniej aktywnej części mieszkańców oraz doposażeniu kuchni, tak aby stała się atrakcyjnym...
30.11.2021 - 17:15
Z uwagi na dobro wspólne społeczności, głównym celem projektu była promocja zdrowego stylu życia i odżywiania, a także zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży, oraz osób dorosłych...
30.11.2021 - 15:30
Celem projektu było rozwijanie wolontariatu wśród seniorów, promocja i propagowanie idei wolontariatu, polegającego na różnych formach niesienia pomocy przez seniorów osobom starszym i osamotnionym....
22.11.2021 - 17:15
Głównym celem projektu było budowanie wspólnotowości wśród społeczności lokalnej. W ramach integracji społecznej przeprowadzono cykle warsztatów edukacyjnych dla dorosłych, zajęć integracyjnych dla...
18.11.2021 - 16:15
Celem głównym projektu była mobilizacja osób starszych do aktywności fizycznej, jako istotnego elementu wzmacniającego ich chęci życiowe i wspomagające jak najdłuższą samodzielność w wykonywaniu...

Strony