Dogrywka w konkursie FIO MIkrogranty Warmia Mazury Lokalnie 4

28.04.2020 - 21:15
Dogrywka w konkursie FIO MIkrogranty Warmia Mazury Lokalnie 4

Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem „Południowa Warmia”,  Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Nidzickim Funduszem Lokalnym, Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych "STOPA" i Stowarzyszeniem „PRZYSTAŃ”, ogłasza uzupełniający nabór wniosków na realizację projektów w ramach  Programu  mikrodotacji  FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE 4 - DOGRYWKA
 
Do konkursu mogą startować tylko organizacje i inicjatywy, które nie uzyskały pozytywnej oceny komisji w głównym konkursie ze względu na nieadekwatność działań do obecnej sytuacji i uregulowań prawnych związanych z COVID -19 i mieszczą się w sferze zadań publicznych, o które wnioskowali Państwo w głównym konkursie.

Państwa projekty należy dostosować do obecnych warunków, z uwzględnieniem form on-line w zakresie edukacji i integracji. Szczególnie ważne będą dla nas projekty, które przewidują działania zmniejszające negatywne skutki epidemii. Obowiązują wszystkie zasady głównej edycji konkursu. Wszystkie Państwa wnioski zostają cofnięte ,,do edycji’’ z możliwością dokonania zmian. 

Pozostała do wykorzystania pula środków 93 840,00 zł (i zostanie powiększona o dodatkowe, niewykorzystane kwoty z głównego konkursu ) 

NIE MA MOŻLIWOŚCI UTWORZENIA NOWEGO WNIOSKU

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW:  27 kwietnia – 26 maja 2020 r.


WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW
 
Okres realizacji projektów mieści się w przedziale: od dnia złożenia wniosku w generatorze 
do 30 października 2020 r. przy czym projekt nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy (ponoszenie wydatków przed rozstrzygnięciem konkursu na ryzyko wnioskodawcy)

Kwota wnioskowanej dotacji: 2 000 złotych - 5 000 złotych
Wkład własny: minimum 10%  (wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej).
 
Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronach:

(ZAKŁADKA MIKRODOTACJE FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE)
Rozpatrzeniu będą podlegały wyłącznie  wnioski spełniające kryteria formalne. Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane.
 
TRYB ORAZ KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE PROJEKTÓW
Zgodnie z kryteriami głównego konkursu. Dodatkową pulę otrzymują projekty przewidujące działania zmniejszające negatywne skutki epidemii. 

WSPARCIE INFORMACYJNO - DORADCZE NA ETAPIE UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE jest realizowane przez sieć Ośrodków i Punktów Animacyjno - Doradczych Warmia Mazury Lokalnie:
 
- dla powiatów: olsztyńskiego, lidzbarskiego, bartoszyckiego i braniewskiego (gmina Dobre Miasto, Jeziorany, Światki, Dywity, Jonkowo)

Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"
 ul. Grunwaldzka 6 , 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 896160058
 www.warminskizakatek.com.pl,  e-mail: warminskizakatek@wp.pl
Koordynator lokalny: Izabela Sztremer

- dla powiatów:  elbląskiego, ostródzkiego (gmina: Miłakowo, Morąg, Małdyty, Miłomłyn, Łukta) i miasta Elbląga

Punkt Animacyjno – Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg,  tel. 552 394 961, 556 643 845
www.kanal-elblaski-lgd.pl,  e-mail: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl
Koordynator lokalny: Stanisława Pańczuk, Paulina Jachlewska

- dla powiatów:  kętrzyńskiego, olsztyńskiego (gmina: Kolno, Biskupiec, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Olsztynek) i miasto Olsztyn
Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie – Lokalna Grupa Działania Południowa Warmia,  Łajsy , 11-036 Gietrzwałd, tel:89 672 96 43, 503 169 633 (Iwona Hudź)
www.poludniowawarmia.pl, e-mail: lgd@poludniowawarmia.pl
Koordynator lokalny: Iwona Hudź

- dla powiatów: mrągowskiego, piskiego, giżyckiego
Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie -  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży ul. Kolejowa 2 B,  12-220 Ruciane Nida,  tel. 510 211 940, 500 227 829
 www.spdim.pl, e-mail: kierod@op.pl,  spdimrn@gmail.com
Koordynator lokalny: Alina Kierod

- dla powiatów: szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego

Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Nidzicki Fundusz Lokalny

Kamionka 7 13-100 Nidzica, tel.  729 280 011, 600859988
www.funduszlokalnynidzica.pl,  e-mail: niezapominajka@nidzica.pl
Koordynator lokalny: Barbara Margol, Marta Marciniak
 
 - dla powiatów:  ełckiego, oleckiego, gołdapskiego, węgorzewskiego
Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie – Ełckie  Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”, ul. Małeckich 3/30U, 19-300 Ełk, tel. 796 538 105
www.stopa.org.pl, e-mail: pawelwilk8o2.pl,   iwona@stopa.org.pl
Koordynator lokalny: Paweł Wilk, Iwona Olkowicz

- dla powiatów:  nowomiejskiego, iławskiego, ostródzkiego (gmina: Dąbrówno, Grunwald, Ostróda)
  Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie "PRZYSTAŃ"
  ul. Marii Skłodowskiej – Curie 23c,  14-200 Iława,  tel. 602 474 956
  ww.przystan.iława.pl,  e-mail:  perges.dawid@gazeta.pldl@przystan.ilawa.pl
  koordynator lokalny: Dawid Perges

Dotyczy programu