Zapraszamy młodych ludzi w wieku 18-29 lat do projektu „FOLM – Z natury do rynku pracy”

12.06.2020 - 21:00
Zapraszamy młodych ludzi w wieku 18-29 lat do projektu „FOLM – Z natury do rynku pracy”

Zapraszamy młodych ludzi w wieku 18-29 lat do projektu „FOLM – Z natury do rynku pracy” Trwa rekrutacja do projektu FOLM „z natury do rynku pracy”.

Projekt ten adresowany jest do ludzi młodych w wieku 18-29 lat niepracujących, nieuczących się dziennie, poszukujących odpowiednich form i kierunków edukacji lub poszukujących szansy na polepszenie swojej sytuacji życiowej, które mieszkają w województwie warmińsko-mazurskim lub podlaskim.

Projekt realizowany jest na podstawie innowacyjnej metody aktywizacji młodych osób opracowanej przez Uniwersytet w Edynburgu - Outdoor Learning, czyli kształcenie i rozwój osobisty w kontakcie z naturą. Niniejsza forma edukacji wykorzystywana jest skutecznie w Wielkiej Brytanii od ponad 20 lat. Nowatorska koncepcja naukowców z Uniwersytetu w Edynburgu to przysłowiowy „powrót do natury”, dzięki któremu młodzi ludzie, poprzez działania z dala od cywilizacji i codziennych udogodnień, uczą się odnajdywać swoje miejsce w grupie oraz nabierają prawdziwego poczucia własnej wartości, niezbędnego do odnalezienia później swojej drogi w życiu. Uczestnicy projektu idą, wraz z trenerami, na kilka dni do lasu, gdzie pracują, w warunkach naturalnych, nad rozwojem osobistym. Uczą się radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, kreatywności, zachowań asertywnych, współpracy w grupie, budowania pozytywnych relacji z ludźmi czy nabywania kompetencji przywódczych.

W projekcie mogą wziąć udział osoby od 18 do 29 roku życia, które nie uczą się w systemie dziennym i nie są zatrudnione na umowę o pracę. Kształcenie zaoczne czy wieczorowe jak również praca na podstawie umowy o dzieło czy zlecenie nie jest przeszkodą do wzięcia udziału w przedsięwzięciu. Osoby, które z różnych przyczyn nie uczęszczają do szkoły (np. wagary, choroba) także kwalifikują się do projektu (wówczas do projektu możemy objąć osoby niepełnoletnie).

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Zapewniamy sprzęt, ekwipunek oraz wyżywienie podczas nauki w plenerze. Po 7-dniowej, ekscytującej przygodzie podczas wyprawy po Warmii i Mazurach z doświadczonymi trenerami z zakresu szkoleń w kontakcie z naturą, czeka na uczestnika indywidualna praca z trenerem personalnym, który pomoże w budowaniu własnej ścieżki życiowej i zmobilizuje do działania. Ostatnim etapem jest dostęp do innowacyjnej platformy internetowej skupiającej przedstawicieli biznesu, którzy za jej pośrednictwem rekrutować będą pracowników spośród uczestników projektu FOLM, jak również pomoc w dostępie do edukacji, szkoleń, zatrudnienia, tak aby młody człowiek mógł odbudować pewność siebie, zwiększyć samoocenę, dokształcić się, a następnie znaleźć pracę.

Projekt trwa do 31.12.2022 r. Wyjścia realizowane będą do kwietnia 2021 r. Pierwsze wyjście już 18 czerwca!!!!! Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu!

Więcej informacji udzieli mentor Krzysztof Kozłowski: telefon kontaktowy 601 868 162, e-mail: mistrz.krzysztof.kozlowski@gmail.com

Zapraszamy również na stronę https://www.folmweb.com/pl/

 

Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię za pośrednictwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Norweskiego Funduszu Grantowego dla Młodzieży.

Całkowity budżet projektu przekracza 4 miliony euro, dotacja zaś wyniosła 3,4 miliona euro.