Czy potrafisz to co ja?

28.07.2020 - 12:30
Czy potrafisz to co ja?

Czy potrafisz to co ja? To tytuł projektu realizowanego przez Nieformalną Grupę Złota Rybka z Olecka, w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich- Warmia Mazury Lokalnie 4, który jest zadaniem publicznym zleconym przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Celem tej inicjatywy jest aktywizacja osób z niepełnosprawnościami, edukacja, oswajanie i integracja społeczeństwa z istniejącymi różnymi niepełnosprawnościami. Pokazanie sposobów niesienia pomocy w pokonywaniu barier architektonicznych oraz barier w komunikowaniu się.

Projekt Nieformalnej Grupy Złota Rybka otrzymał dotację 3 tyś. zł. Będzie realizowany od czerwca do września w przestrzeni publicznej na terenie Gminy Olecko, np. boisko sportowe, miejsca lokalnych imprez, parki, podwórka osiedlowe, świetlice wiejskie. Z otzrymanych środków zostanie zakupiona nowatorska, gra planszowa plenerowa pt. "Złota Rybka". Autorem scenariusza gry i zadań są osoby niepełnosprawne i członkowie grupy nieformalnej. MIeszkańcy Gminy Olecko, dzieci, młodzież, całe rodziny zmierzą się z zadaniami z zakresu niepełnosprawności ruchowej, słuchowej czy wzrokowej, pomogą im w tym nasi wolontariusze, osoby z różnymi niepełnosprawnościami.

Partnerami projektu pt. "Czy potrafisz to co ja?" są: Gmina Olecko, Koło Gospodyń Wiejskich Kukowianki, PPHU Limba i Gospodarstwo Ekoturystyczne "Martyna".

Projekt WARMIA MAZURY LOKALNIE 4 jest współrealizowany przez 7 Organizacji Partnerskich działających w województwie warmińsko-mazurskim i jednocześnie będących Ośrodkami Działaj Loklanie: Lokalna Grupa Działąnia "Warmiński Zakątek", Nidzicki Fundusz Lokalny, Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA", Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Stowarzyszenie "PRZYSTAŃ", Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia"