Sąsiedzkie schadzki przy muralu

14.09.2020 - 11:00
Sąsiedzkie schadzki przy muralu

Głównym celem projektu „Sąsiedzkie schadzki przy muralu” realizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Wesołowie było współdziałanie w społeczności wiejskiej, zwiększenie poczucia tożsamości z miejscem zamieszkania, poprzez przygotowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, aby umożliwić mieszkańcom organizowanie turniejów sportowych, a także przygotowanie miejsca pod ognisko i grilla z kociołkiem. Na szczytowej ścianie świetlicy wiejskiej podczas schadzek sąsiedzkich malarskich mieszkańcy wspólnie pod okiem plastyka zaprojektowali i wykonali mural, który stał się wizytówką sołectwa.

Sąsiedzkie schadzki przy muralu przyczyniły się do integracji mieszkańców, odkrywaniu twórczych zainteresowań, budowaniu poczucia współodpowiedzialności i więzi ze wspólnotą lokalną oraz „wyciągnięcia" z domu dzieci i młodzieży i zachęcenia ich do aktywnego spędzania czasu na łonie natury. Stworzenie miejsca spotkań międzypokoleniowych zwiększyło poczucie przynależności do wspólnoty lokalnej, wzmocniło poczucie tożsamości z miejscem zamieszkania. Działania podjęte podczas realizacji projektu poprawiły relację między mieszkańcami oraz ich komunikację i naukę pracy w grupie, podejmowania wspólnych działań i decyzji. 

W ramach „Sąsiedzkich spotkań przy muralu” odbyły się następujące działania:

1. „Wiosenne porządki”- podczas których udało się uporządkować i zniwelować teren wokół świetlicy.

2.”Tworzenie muralu” - największa frajda dla dużych i małych mieszkańców sołectwa. Podczas schadzek muralowych realizatorzy oczyścili ścianę i zagrunowali ją, następnie nanieśli kontur wspólnego projektu murala.

3.”Kończenie murala” – schadzka, podczas której trwały prace cieniowania i nanoszeniu impregnatu zabezpieczającego mural na długie lata przed czynnikami atmosferycznymi. 

Bezpośrednimi rezultatami i efektami projektu są zadowoleni mieszkańcy, którzy wzięli udział w „Sąsiedzkich schadzkach przy muralu”. Mieszkańcy podjęli kontynuację spotkań i zorganizowali dodatkowo dzień pizzy na pożegnanie wakacji dla dzieci i młodzieży oraz ozdobili teren przy muralu i świetlicy balotami słomy. Przygotowany mural i zadbany plac w centrum wsi poprawił estetykę wspólnej przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej. Realizatorzy nabrali doświaczenia podczas realizacji projektu, wzmocniło to w nich poczucie własnej wartości, poprzez poznanie atutów bezinteresownego angażowania się w sprawy sołectwa i dało wielką motywację do dalszych działań na rzecz społeczności wiejskiej.

 

Projekt realizowany był w ramach projektu WARMIA MAZURY LOKALNIE 4, który jest zadaniem publicznym zleconym przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Dotyczy programu