Integracja to podstawa

31.10.2020 - 11:30
Integracja to podstawa

Projekt Koła Gospodyń Wiejskich w Baniach Mazurskich pod nazwą „Integracja to podstawa” skierowany był do mieszkańców gminy Banie Mazurskie. Jego głównym celem było poszerzenie oferty sportowej dla seniorów i osób z niepełnosprawnością oraz przyczynienie się do wzrostu aktywności fizycznej poprzez grę w Boccię. 

Początkowa nauka gry odbywała się w różnych grupach wiekowych, w celu poznania zasad i zdobycia umiejętności gry. Nieznana dotąd gra wzbudziła zainteresowanie, co zaowocowało wspólnymi spotkaniami i rozgrywkami drużynowymi. Szkolenia odbywały się cyklicznie, a prowadzone były nie tylko w plenerze (orlik, stadion, działki sołeckie), ale również w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich i świetlicach wiejskich. Uczestnicy projektu w trakcie spotkań zdobywali umiejętności, integrowali się tworząc grupy międzypokoleniowe. Rozgrywki prowadzone były w mieszanych grupach, w których początkowo seniorom pomagała młodzież, a później rywalizowała z nimi zachowując zasady gry fair play. 

Wspólne, integracyjne spędzanie czasu pozwoliło na zdobycie doskonałych umiejętności gry drużynowej i integracji społeczności. Realizacja projektu doprowadziła do zmiany nie tylko myślenia, ale i zachowania społeczności lokalnej w kwestii aktywności seniorów. Poprzez uczestnictwo we wspólnych rozgrywkach drużynowych, mieszkańcy przekonali się, że człowiek w starszym wieku nie musi spędzać czasu samotnie w zamknięciu. Ma prawo do integracji, wspólnej zabawy z innymi ludźmi, ma prawo być szczęśliwym. Nastąpiło wzmocnienie więzi między pokoleniami. Wspólna rywalizacja pokazała, iż dziadkowie doskonale potrafią bawić się z wnukami, a rodzice dzięki kibicowaniu różnym wiekowo drużynom, stali się łącznikiem międzypokoleniowym. Realizacja projektu wpłynęła pozytywnie i emocjonująco na zaangażowanie mieszkańców w prowadzone rozgrywki w Boccię. Uczestnicy czynnie brali udział w nowej formie aktywności sportowej, a zainteresowania taka formą spędzania wolnego czasu, zachęciło ich do kontynuacji działań również po zakończeniu realizacji projektu.

 

Projekt realizowany był w ramach projektu WARMIA MAZURY LOKALNIE 4, który jest zadaniem publicznym zleconym przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Dotyczy programu