Każdy z nas był dzieckiem - utworzenie placu zabaw w Rogowszczyźnie

25.11.2020 - 14:00
Każdy z nas był dzieckiem - utworzenie placu zabaw w Rogowszczyźnie

W okresie 15 czerwca 2020 r. – 31 sierpnia 2020 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Rogowszczyźnie (gmina Świętajno) realizowało projekt „Każdy z nas był dzieckiem- utworzenie placu zabaw w Rogowszczyźnie”.

Głównym celem naszych działań była integracja mieszkańców wsi Rogowszczyzna poprzez pracę w grupie na rzecz dobra wspólnego, którym było zbudowanie placu zabaw na użytkowanej przez nasze KGW działce gminnej nad jeziorem Dworackie.

W działania projektowe włączyła się prawie cała lokalna społeczność. Jesteśmy podbudowani ogromnym zaangażowaniem mieszkańców we wspólnym celu.

Wszystkie prace (przygotowanie i uporządkowanie terenu, pomoc przy montażu i inne) wykonywaliśmy w oparciu o wolontariat, a dotacja została przeznaczona na zakupienie wykonanego z drewna placu zabaw: domku dla dzieci, małpiego gaju, falistej zjeżdżalni, 3 huśtawek, stolika i piaskownicy. Zadbaliśmy także o najmłodszych mieszkańców wsi i dzieci, które przyjechały w wakacje na wieś. 4 i 15 lipca 2020 r. zorganizowaliśmy dwa spotkania animacyjne, podczas których przygotowaliśmy słodki poczęstunek, zaś podczas wspólnej zabawy uczyliśmy dzieci różnych gier podwórkowych z dawnych lat (m.in. grę w gumę, podchody, rysowane wojny, zbijaka, skakanki, palanta, Berka, dwa ognie itp).

Nasz projekt zaangażował wielu mieszkańców do wspólnych działań, pobudziliśmy aktywność społeczną oraz poprawiliśmy wizerunek wsi. Będziemy mieli przyjazne miejsce spotkań do integracji i aktywności fizycznej.

22 sierpnia zorganizowaliśmy festyn rodzinny podsumowujący realizację projektu, na który przygotowaliśmy różne potrawy, bawiliśmy się całymi rodzinami oraz urządziliśmy wodną zjeżdżalnię.

Nasz projekt przyczynił się do rozbudowania więzi społecznej, pokazał nam, jak ważne są dobre, twórcze i wspólne działania na rzecz nas wszystkich. Bardzo dziękujemy całej naszej społeczności za zaangażowanie oraz wszystkim wolontariuszom i organizacjom, które nas wsparły.

Projekt realizowany był w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich WARMIA MAZURY LOKALNIE 4. Na w/w zadanie nasza organizacja otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 tys. złotych.

 

Galeria