Ruszył projekt pt. "My z ulicy Mickiewicza"

01.11.2020 - 13:00
Ruszył projekt pt. "My z ulicy Mickiewicza"

Właśnie zakończyliśmy dwumiesięczny okres rekrutacji do projektu pt. "My z ulicy Mickiewicza".  

Od listopada nasi animatorzy rozpoczną pracę z mieszkańcami ulicy Mickiewicza ! Odbywać się będą zajęcia animacyjne, które zapoczątkują wiele działań spełniających potrzeby najmłodszych, młodszych, trochę starszych, dorosłych i bardziej dorosłych uczestników projektu. Będzie się dużo działo. Spotkania są otwarte dla wszystkich, głównie dla osób mieszkających przy ulicy Mickiewicza. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Projekt My z ulicy Mickiewicza realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego