"Uczymy się działać"

30.11.2020 - 10:00
"Uczymy się działać"

W okresie 01 maja 2020 r. – 30 października 2020 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Piłakach Małych realizowało projekt „Uczymy się działać”.

Głównym celem projektu było zwiększenie kompetencji komunikacyjnych i organizacyjnych mieszkańców Piłak Małych, tak aby potrafili oni skutecznie i samodzielnie realizować zaplanowane działania na rzecz lokalnej wspólnoty.

Drugim ważnym celem było stworzenie miejsca w którym mieszkańcy mogli spotykać się i działać. Na wsi najwięcej czasu na to jest późną jesienią i zimą, więc musi być to miejsce ciepłe, miłe i komfortowe - takie, żeby ludziom chciało się tam spotykać. W naszej świetlicy brakowało łazienki przez co część osób ( głównie dzieci i osoby starsze) nie korzystała z różnych zajęć. Głównym zadaniem projektu była adaptacja części korytarza w świetlicy wiejskiej na łazienkę.

Na początku zorganizowano spotkanie mieszkańców (na świeżym powietrzu) i ustalono podział obowiązków, sporządzono harmonogram prac, szczegółową listę zakupów i ustalono terminy spotkań poszczególnych grup zadaniowych.

Prace prowadzono z wielkim zapałem i wolontarystycznie. Dowodem na ogromne zaangażowanie jest fakt, iż wolontariusze pracujący przy adaptacji łazienki postanowili też wyremontować podłogę w świetlicowej kuchni, pozyskali z samorządu fundusze i zrobili nowe posadzki, a ponieważ dysponujemy teraz salą z zapleczem sanitarnym możemy zapraszać na warsztaty i różnego rodzaju spotkania osoby z innych sąsiadujących wsi - Popioły, Gębałka, Piłaki Wielkie. To w sumie prawie aż 600 osób - potencjalnych użytkowników naszego małego "centrum kultury", w którym będziemy mogli realizować swoje pasje i zainteresowania, a także po prostu spotykać się przy kawie w zimowe wieczory.

Projekt realizowany był w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich WARMIA MAZURY LOKALNIE 4. Na w/w zadanie nasza organizacja otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.300 złotych.