"Rodzinnie i aktywnie z Okrąglakiem"

28.05.2021 - 15:00
"Rodzinnie i aktywnie z Okrąglakiem"

  Uczestnicy projektu pt. "Spotkajmy się w Okrąglaku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 30 maja 2021 roku organizują inicjatywę lokalną pt. "Rodzinnie i aktywnie z Okrąglakiem".

Przez wiele miesięcy brali udział w różnego rodzaju warsztatach. Nabyli wiele umiejętności i kompetencji, którymi teraz chcą podzielić się z innymi. Stąd pomysł na zorganizowanie inicjatywy loklanej.  

W imieniu uczestników projektu zapraszamy 30 maja 2021 r. do Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku od godz. 12.00