Boccia łączy ludzi

18.11.2021 - 16:15
Boccia łączy ludzi

Celem głównym projektu była mobilizacja osób starszych do aktywności fizycznej, jako istotnego elementu wzmacniającego ich chęci życiowe i wspomagające jak najdłuższą samodzielność w wykonywaniu codziennych czynności, a także poprawa ich jakości życia. Projekt miał również poszerzyć ofertę sportową dla seniorów, osób młodszych i osób z niepełnosprawnościami w Gminie Świętajno. 

Poprzez jego realizację, uczestnicy doświadczyli, że wspólne aktywne spędzanie czasu to rzecz niezbędna dla utrzymania ciała i umysłu w dobrym zdrowiu. W ramach projektu odbyło się 10 dwugodzinnych spotkań z instruktorką gry w Boccię. Spotkania były świetną zabawą pełną humoru, dzięki czemu uczestnicy wyczekiwali ich z utęsknieniem. W zajęciach i rozgrywkach mogli zintegrować się nie tylko seniorzy, ale również uczniowie szkoły podstawowej. Boccia okazała się świetną zabawą skutecznie wyzwalającą tłumioną energię i wspaniale zgrywającą uczestników. 

Podczas projektu zorganizowany został również turniej, dzięki któremu organizatorzy nawiązali współpracę z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Olecku oraz Domem Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich. Był on również zapalnikiem do poznania Uczniowskiego Klubu Sportowego TYTAN w Giżycku, którego członkowie sędziowali podczas rozgrywek. Turniej okazał się strzałem w dziesiątkę i planowo ma się przerodzić w coroczną tradycję Gminy: Turniej Bocci o puchar Wójta.

Projekt realizowany był w ramach programu WARMIA MAZURY LOKALNIE 5, który jest zadaniem publicznym zleconym przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030

Dotyczy programu