Seniorzy Seniorom

30.11.2021 - 15:30
Seniorzy Seniorom

Celem projektu było rozwijanie wolontariatu wśród seniorów, promocja i propagowanie idei wolontariatu, polegającego na różnych formach niesienia pomocy przez seniorów osobom starszym i osamotnionym. Szczególnie ważne było również przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób, które ze względu na wiek, nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb. 

Projekt polegał na budowaniu społeczności seniorów pomagających i wzajemnie wspierających się. W ramach tego zrealizowane zostały spotkania seniorów wolontariuszy, podczas których wspólnie zostały wypracowane sposoby na usprawnienie pomocy osobom starszym. Powstał również telefon wsparcia seniora, na który potrzebujący cały czas mogą zgłaszać się po pomoc lub rozmowę. Grupa wolontariuszy powiększyła się trzykrotnie (obecnie liczy 24 osoby), a jej działania zostały rozpromowane m.in. dzięki chustom z logo, ulotkom, plakatom oraz promocji w TVP3 Olsztyn, gazecie Rozmaitości Ełckie i Radio5. W promocji idei wolontariatu i przeciwdziałaniu osamotnieniu osób starszych zdecydowanie pomogła również wystawa zdjęć, którą można było oglądać w Ełckim Centrum Kultury przez dwa tygodnie listopada 2021. 

Aktualnie, grupa Seniorzy-Seniorom wspiera regularnie 14 osób, jednak z telefonu wsparcia korzysta ktoś nieustannie. 


Projekt realizowany był w ramach programu WARMIA MAZURY LOKALNIE 5, który jest zadaniem publicznym zleconym przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030

Dotyczy programu