Aktywne spacery po lesie

04.12.2021 - 12:45
Aktywne spacery po lesie

Celem projektu “Aktywne spacery po lesie”, realizowanego przez Fundację Aktywna z Ełku, była aktywizacja ruchowa lokalnej społeczności, połączona z edukacją przyrodniczą. Projekt zakładał zaangażowanie uczestników, szczególnie najmłodszych, w edukację przyrodniczą i zamiłowanie do ruchu na świeżym powietrzu. Głównym działaniem były weekendowe spacery z przyrodnikiem połączone z animacjami sportowymi. W ramach projektu odbyło się pięć spotkań plenerowych, do których zaangażowano ełckie rodziny z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym. 

Podczas spacerów oprócz ruchu, uczestnicy sprzątali okolice Żabiego Oczka, promując postawy proekologiczne. Taki rodzinny wolontariat pokazał najmłodszym, jak ważne jest dbanie o otoczenie. W działaniach projektowych wzięło udział 50 osób dorosłych wraz z pociechami. Duża frekwencja pokazała, że temat ten nie był obojętny uczestnikom i czekają na kontynuację zajęć. 

Projekt pozwolił uczestnikom bardziej się zintegrować i stworzyć społeczność, dla której ważne są tematy przyrody i ruchu na świeżym powietrzu. Otworzył im możliwość na nowe rodzaje spędzania wolnego czasu, rekreacji, poprzez stworzenie przestrzeni, w której mieszkańcy mogą się spotykać i działać wspólnie.


Projekt realizowany był w ramach programu WARMIA MAZURY LOKALNIE 5, który jest zadaniem publicznym zleconym przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

Dotyczy programu