Joga z kulturą

16.12.2021 - 16:00
Joga z kulturą

Projekt miał na celu zaangażowanie około 15 mieszkańców Prostek w działania wspólnotowe i aktywność skupioną wokół promowania zdrowego trybu życia. W Domu Spotkań z Kulturą grupa "Kulturalne Joginki" zorganizowała 11 zajęć z doświadczoną, dyplomowaną instruktorką jogi. Zakupiono 10 mat i 10 kostek do ćwiczeń jogi, które, po zakończonym projekcie, będą wypożyczane nieodpłatnie dla osób ćwiczących w domu. Dzięki takim zajęciom, społeczność mogła się świetnie zintegrować, wzmocniło się również ich “poczucie sprawczości”. Zajęcia wpłynęły również na ogólne upowszechnienie dobrych praktyk poprzez atrakcyjną formę oraz poprawiły kondycję fizyczną i psychiczną uczestników. Dzięki plakatom, ulotkom i promocji na facebooku, wiele osób dowiedziało się o pozytywnym wpływie jogi na zdrowie oraz mogło wziąć udział w organizowanych wydarzeniach.


Projekt realizowany był w ramach programu WARMIA MAZURY LOKALNIE 5, który jest zadaniem publicznym zleconym przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

 
Dotyczy programu