Ramię w ramię

18.12.2021 - 17:15
Ramię w ramię

Głównym celem projektu było zwrócenie uwagi na potrzebę zmiany postrzegania osób z niepełnosprawnościami w społeczności lokalnej. W ramach działań odbyło się sześć 2,5 godzinnych warsztatów filmowych oraz warsztaty uzupełniające zdobytą wiedzę. Uczestnicy dowiedzieli się czym jest scenariusz i jak go tworzyć oraz brali udział w przygotowaniu filmu. Mogli również wcielić się w rolę reżysera, operatora kamery, dźwiękowca, aktora, statysty i kierownika planu, choreografa czy scenografa.

Zajęcia te sprawdziły się w roli terapeutycznej. Dzięki nim, uczestnicy pełnosprawni i z niepełnosprawnościami poznali się lepiej, poznali swoje mocne i słabe strony. Emocjonalne dyskusje, odgrywanie ról, poznanie różnych technik wyrażania emocji nauczyło ich samoprezentacji, otwartego mówienia o potrzebach, interpretowania emocji i lepszej komunikacji, również na dystans. Wzmocniło w nich też akceptację i poszanowanie drugiego człowieka. Warsztaty dały możliwość uczestnikom poznania w praktyczny sposób podstaw języka filmowego i przejścia przez kolejne etapy tworzenia spotu społecznego. 

Premiera filmu odbyła się w Światowym Dniu Osób z Niepełnosprawnościami na portalach

społecznościowych, YouTube Fundacji Złota Rybka i Firmy Iknow Iknow Łukasz Nowak, na stronie LGD Lider w EGO i grupach facebookowych. Film został również dwukrotnie wyświetlony plenerowo, na placu Wolności w Olecku m.in. podczas „Iskierek Dobra”. Każdy uczestnik oglądający spot społeczny otrzymał sianko na stół wigilijny. Przedpremierowo, okazję do obejrzenia spotu mieli przedstawiciele władz samorządowych, gminnych i powiatowych. Został on przyjęty oklaskami i gratulacjami pomysłu. Dzięki tej inicjatywie o spocie pisano na portalu Gazeta Olecka oraz na stronach ogólnopolskiej akcji Masz Głos Masz Wybór.

Uczestnicy projektu przyczynili się swoim działaniem do zmiany postrzegania osób z niepełnosprawnościami i do zwiększenia zaangażowania we współpracy lokalnej społeczności, edukacji i integracji.

Dodatkowo, zdobyli pewność siebie, nauczyli się samoprezentacji i otwartego mówienia o potrzebach dzięki pracy aktorskiej przed kamerą, wykonywania scenografii i pracy przy filmie.


Projekt realizowany był w ramach programu WARMIA MAZURY LOKALNIE 5, który jest zadaniem publicznym zleconym przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

Dotyczy programu