Sztuką w bariery 2

04.12.2021 - 17:00
Sztuką w bariery 2

Celem projektu realizowanego przez Nieformalną Grupę Działania - Kolektyw Społeczno-Obyczajowy było animowanie i rozwijanie potencjału twórczego podopiecznych Domu im. Korczaka oraz ich integracja z dziećmi z Olecka, a także przygotowanie grupy do realizowania i inicjowania ich własnych projektów w przyszłości. Działania projektowe obejmowały rozwojowe warsztaty muzyczne (rytmiczno-bębniarskie) i spotkania wzmacniająco-integrujące. Działania były prowadzone w Domu im. J. Korczaka w Olecku oraz na terenach Oleckiego Klubu Wodnego. Odbyło się siedem spotkań bębniarskich, podczas których młodzież mogła nie tylko szlifować umiejętności gry na bębnach, ale również świetnie się integrować, dzięki zabawom teambuildingowym. Dodatkowo organizowane było ognisko dla młodych uczestników i ich rodzin. Po ognisku grupa zapoznała się z podstawowymi zasadami żeglarstwa i bezpiecznego zachowania na łodzi.

Zawiązały się pozytywne relacje, które naturalnie są kontynuowane po zakończonym projekcie. Partnerzy - Klub Wodny oraz Fundacja Lega Express - planują kontynuację działań o charakterze rekreacyjno-edukacyjno-integracyjnym.


Projekt realizowany był w ramach programu WARMIA MAZURY LOKALNIE 5, który jest zadaniem publicznym zleconym przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030

Dotyczy programu