Nowe kryterium strategiczne dla wniosków składanych do FIO WML 2022

04.03.2022 - 13:15
Nowe kryterium strategiczne dla wniosków składanych do FIO WML 2022

Szanowni Państwo,  

informujemy, że zgodnie z sugestią Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w konkursie NOWEFIO2022 ogłoszonym w dniu 18 lutego 2022 r. premiować będziemy projekty dotyczące wspierania działań i obywateli Ukrainy (pomoc na terenie województwa warmińsko – mazurskiego).

Wprowadzamy strategiczne kryterium oceny i dodatkowe 10 pkt w karcie oceny merytorycznej będzie przyznane wnioskom w obszarze wsparcia Ukrainy.

Dotyczy programu