"Razem możemy więcej!" - projekt Koła Gospodyń Wiejskich z Rogowszczyzny

18.12.2019 - 08:00
"Razem możemy więcej!" - projekt Koła Gospodyń Wiejskich z Rogowszczyzny

Celem projektu była Integracja mieszkańców wsi Rogowszczyzna poprzez pracę w grupie na rzecz dobra wspólnego, jakim jest utworzenie przyjaznego miejsca rekreacyjno-sportowego na zaniedbanej i rzadko używanej działce gminnej nad jeziorem Dworackie oraz tworzenie więzi lokalnej poprzez wspólną pracę na rzecz społeczności.

W okresie VI-IX 2019 r. z pomocą wolontariuszy utworzyliśmy przyjazne i ogólnodostępne miejsca rekreacyjno-sportowe z altaną, ogniskiem, grillem, ławkami na nad jeziorem. Nastąpiła poprawia integracji społecznej i nawiązanie nowych więzi na terenie wsi przyczyniła się do poprawy relacji i społecznego wsparcia dla osób starszych i samotnych.

Trwałym efektem warsztatów ogrodniczych jest zagospodarowanie terenów zielonych wokół altany i na działce. Zaś w ramach warsztatów kulinarnych uczestnicy z różnych grup wiekowych poznali zwyczaje i tradycje kulinarne własnego regionu, co przyczyniło się do zachowania i kultywowania dziedzictwa kulturowego naszej Małej Ojczyzny.

Wartością dodaną projektu jest współdziałanie mieszkańców przy realizacji festynu, dzięki któremu było możliwe osiągnięcie zaplanowanych celów o charakterze dobra wspólnego. Odbiorcy projektu to członkowie Koła Gospodyń Wiejskich w Rogowszczyźnie oraz mieszkańcy wsi i regionu, w tym osoby dorosłe, seniorzy i dzieci.

Działania zostały skierowane do różnych grup odbiorców, ale efekty ich pracy w postaci utworzenia ogólnodostępnego miejsca rekreacyjno-sportowego będą służyć całej społeczności.

Wsparli nas przedstawiciele samorządu Gminy Świętajno i Powiatu Oleckiego, Stowarzyszenie Mazurska Kraina, Koło Gospodyń Wiejskich w Giżach, osoby fizyczne oraz Zespół Ludowy "Familia" działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Świętajnie.

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”, ze środków PAFW, powiatu ełckiego, miasta Ełk, gminy Stare Juchy, gminy Prostki, gminy Kalinowo i gminy Świętajno.

Dotyczy programu