WspierajMY się!

20.01.2020 - 15:00
WspierajMY się!

„WspierajMY się!”

Co tak naprawdę znaczy słowo „wspierać”? Wspierać, to znaczy pomagać, dodawać otuchy, wspomóc dobrym słowem, pomysłem czy realnym działaniem. Jeśli dopingujemy kogoś do tego, by realizował w swoim życiu nasze inicjatywy, to nie wspieramy kogoś, a wyłącznie realizujemy własne cele. Wspierać, to znaczy bezinteresownie dodawać energii innym do realizacji celów. Kto nas może wspierać? Rodzina, znajomi, instytucje publiczne, a także organizacje pozarządowe, w tym organizacje pożytku publicznego (czyli takie organizacje, które mogą pozyskiwać 1% podatku od osób indywidualnych i przekazywać je na realizację ważnych społecznie celów).

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA” od 15 lat WSPIERA. Od 2005 roku wspieramy młode osoby w rozwoju osobistym, środowiska wiejskie, grupy aktywne, organizacje, liderów i sołtysów, aby wspólnie z mieszkańcami działali na rzecz rozwoju swoich społeczności. W 2010 roku przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w ramach którego do 2019 r. przyznaliśmy 144 dotacje o łącznej wartości 590,302 zł, na wsparcie inicjatyw organizacji i grup nieformalnych w powiecie ełckim i gminie Świętajno. Dzięki wsparciu samorządów lokalnych oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, a także podatników, którzy przekazują nam swój 1%, możemy sami wspierać innych i pomagać im rozwijać dobro wspólne.

Dla przykładu jak „WspieraMY” innych opowiemy historię niewielkiej wsi Miłusze w gminie Prostki, która od 2012 roku dzięki dotacjom z „Działaj Lokalnie” sprawiła, że wieś stała się piękna i aktywna. Zaangażowanie coraz większej grupy mieszkańców zaowocowało wyremontowaniem wiejskiej świetlicy, która jest miejscem spotkań i integracji młodszych i starszych mieszkańców wsi. Wokół świetlicy powstał plac zabaw, boisko do gry w piłkę siatkową oraz zadbany teren na imprezy wiejskie. W świetlicy, wyposażonej w stoły, krzesła i kuchnię, odbywają się spotkania integracyjne, imprezy okolicznościowe dla starszych i młodszych. Mieszkańcy Miłusz nauczyli się działać wspólnie i poszukiwać środków na wspólne działania. Na te efekty zapracowali mieszkańcy Miłusz, a my dodaliśmy szczyptę naszej energii, pomysłów i kilka dotacji na przestrzeni kilku lat.

Wracając do naszej działalności to w 2014 otworzyliśmy Spółdzielnię Socjalną „Dobra Siła” oraz dostaliśmy zaproszenie do elitarnego grona Lokalnych Partnerstw PAFW z projektem „Otwarci na różnorodność”. W ramach tego programu powstał teatr integracyjny oraz niewidzialna wystawa, która uczy empatii pomagając odbiorcom wczuć się w rolę osób niewidzących i niedowidzących – wystawa ta odwiedziła już wiele szkół w powiecie ełckim.

Od 2014 roku jesteśmy też (wspólnie z 6 lokalnymi organizacjami z woj. warmińsko-mazurskiego) operatorami rządowego programu dotacyjnego „Mikrogranty FIO Warmia Mazury Lokalnie”; dzięki temu wsparliśmy wiele pomysłów na działania organizacji i grup nieformalnych.

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA wspiera Fundusz Lokalny Ziemi Ełckiej, który od 2016 roku realizuje projekty edukacyjne dla szkół podstawowych w ramach programu „Stoofka na Start”, przyznając po 100 zł grupom uczniów, które mają ciekawy pomysł na pożyteczne działania dla środowiska lokalnego. Włączamy w finansowanie programu lokalnych przedsiębiorców i wyznajemy zasadę „wspieraj lokalnie” - z przekazanych przez darczyńców środków uczniowie z opiekunami dokonują zakupu niezbędnych towarów właśnie u lokalnych przedsiębiorców! Od 2019 roku FLZE organizuje Krąg Serc – Giving Circle, wydarzenie, podczas którego pozyskujemy wspólnie środki na ważne projekty społeczne, wspierając w ten sposób lokalne inicjatywy.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego od 1 września 2019 r. realizujemy projekty pt. „ECOZIT Północ I” i „ECOZIT Północ II”. Mają one na celu wsparcie ełckich rodzin, zamieszkujących osiedla Północ I i Północ II w aktywnym i ciekawym spędzaniu wolnego czasu. Na terenie osiedli odbywają się spotkania z animatorami, warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych o bardzo różnej tematyce oraz wyjazdy edukacyjne, podczas których mieszkańcy mogą lepiej się poznać oraz zdobyć wiele nowych umiejętności. Uczestnicy mogą też liczyć na wsparcie specjalistów, w zależności od potrzeb. W ramach projektów odbędą się również inicjatywy – tworzenie miejsc spotkań, imprez lokalnych lub po prostu upiększania terenu osiedla. Ponadto część osób weźmie udział w cyklu szkoleń, podczas których nauczą się, jak być liderami w swoich społecznościach oraz jak współdziałać z innymi dla dobra wszystkich mieszkańców osiedla.

W ramach programu „Działaj Lokalnie” realizujemy kampanię 1% pod tytułem „WspierajMY się”. Szukamy tych, którzy podzielają nasze wartości i chcą wspierać się nawzajem. Wyobraźmy sobie, o ile więcej moglibyśmy zrobić wspólnie, gdybyśmy wspierali się nawzajem również podczas przekazywania 1%?

Zapraszamy do włączenia się w akcję i przekazania 1% lokalnej organizacji pożytku publicznego. W tym celu, w deklaracji podatkowej PIT należy wpisać numer KRS. Będzie nam niezmiernie miło jeśli zechcesz wesprzeć Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA” wstawiając nr KRS: 0000233904.

Jak to zrobić? Zajrzyj na http://www.stopa.org.pl/1-dla-powiatu-ełckiego

Dofinansowane ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce

Dotyczy programu