W Starych Juchach powstał niezwykły ogród - COVID Garden

10.09.2020 - 17:00
W Starych Juchach powstał niezwykły ogród - COVID Garden

W ramach programu „Działaj Lokalne 2020” Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Juchach realizuje projekt „COVID GARDEN 2020”. Działania projektowe rozpoczęliśmy 15 czerwca 2020r.

W działaniach zaangażowanych jest 12 osób – uczestników projektu, głównie są tą seniorki ze Starych Juch oraz okolicznych wsi. Specjalista ds. ogrodnictwa Pan Marcin Reman odwiedzał naszych uczestników w domach, omówił z nimi zamysł naszego ogrodu, rozdał nasiona, doniczki, ziemię                        i sadzonki oraz udzielał instruktażu odnośnie ich pielęgnacji. Ponieważ w międzyczasie zniesiony został lockdown, zaczęliśmy także spotykać się w przestrzeni publicznej, głównie u naszego partnera w Bibliotece- Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy, gdzie także ma powstać nasz ogród. Uczestnicy bardzo chętnie zaangażowali się w działania projektowe, a każdy z nich ma za zadanie wyhodować po kilka roślin, których nasadzenia w ogrodzie zaczną się już we wrześniu. Wartością dodaną naszych działań jest wspólne zaangażowanie, budowanie czegoś wymiernego dla ogółu mieszkańców. Uczestnicy czują się potrzebni i dowartościowani. Pan Marcin jest pasjonatem                  i znawcą zielarstwa i ziołolecznictwa  i przy okazji wykorzystujemy jego fachową wiedzę. Nasz ogród postanowiliśmy także wzbogacić o zioła, a wiele z nich jest  pięknie kwitnącymi roślinami. Ogród według pomysłu i zgody wszystkich będzie w formie napisu COVID, gdzie każda litera to odrębny zbiór ziół i roślin ozdobnych wkomponowany w istniejącą już przestrzeń ( szatę roślinną). Wszystkie dotychczasowe działania zostały zapisane na zdjęciach filmowych, gdyż miedzy innymi na zakończenie projektu powstanie film dokumentalny. Zajmuje się tym Pan Bartosz Gazowski, mieszkaniec Starych Juch, który od wielu lat angażuje się w życie społeczne i kulturalne naszej miejscowości.

Autor: Krzysztof Łapiński

Działaj Lokalnie to ogólnopolski program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz sieć Ośrodków Działaj Lokalnie. Program realizowany jest we współpracy z Powiatem Ełckim, miastem Ełk, gminą Kalinowo, gminą Prostki, gminą Stare Juchy i gminą Świętajno.

Dotyczy programu