Mali Wiejscy Ratownicy wciąż działają w Rożyńsku Wielkim

05.10.2020 - 09:45
Mali Wiejscy Ratownicy wciąż działają w Rożyńsku Wielkim

            Tegoroczna edycja Działaj Lokalnie w Rożyńsku Wielkim to kontynuacja działań
z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dzięki dofinansowaniu Grupa Małych Wiejskich Ratowników mogła powiększyć swój skład o kolejnych członków. Został zakupiony ćwiczeniowy defibrylator AED o  którym od dawna marzyła grupa. Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, mają możliwość brania udziału w szkoleniach, sami uczą swoje koleżanki i kolegów ze szkolnych ławek.

            Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Szkoła Podstawową im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rożyńsku Wielkim, dzięki przychylności Pana Dyrektora Grzegorza Kacperskiego uczniowie mogą spotykać się i szkolić na terenie placówki. Teren szkoły jest szczególnym miejscem występowania różnorakich zagrożeń, zarówno drobnych, jak
i poważnych.  Dlaczego jest tak ważne, aby placówki oświatowe były miejscami, w których aktywnie promuje się kształcenie umiejętności uczniów w praktycznym udzielaniu pomocy
w sytuacjach kryzysowych. Dzięki Panu Dyrektorowi uczniowie mogą rozwijać swoje działania związane z udzielaniem pierwszej pomocy, mogli też spotykać się w ciągu wakacji na terenie szkoły oraz w aplikacji zoom z której nauczyli się  korzystać podczas zdalnego nauczania. Pierwsza pomoc jest czynnikiem o kluczowym znaczeniu podczas zdarzeń nagłych zagrażających życiu lub zdrowiu, szczególnie na terenie szkoły. Uczestnicy programu
z  każdym spotkaniem coraz śmielej i precyzyjniej prowadzą resuscytacje na fantomach
z użyciem defibrylatora ćwiczeniowego AED

 

            Działania grupy cały czas wspiera dzielnicowy Arkadiusz Ponisztera który systematycznie przyjeżdża na spotkania z dziećmi. Dzięki niemu nawyki skutecznego udzielania pierwszej pomocy nie są dla członków grupy wiedzą tajemną. Dzielnicowy podkreśla na prowadzonych zajęciach, iż  umiejętne udzielenie pierwszej  pomocy osobie lub osobom poszkodowanym w zdarzeniu kryzysowym jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale
i moralnym ze strony każdej osoby obecnej na miejscu zdarzenia. Powtarza  także młodym ratownikom, że dobry ratownik to bezpieczny ratownik i że bardzo ważne przy udzielaniu pierwszej pomocy jest zadbanie również o swoje bezpieczeństwo i   zdrowie. Niezmiernie ważne informacje zdobyte podczas spotkań z pewnością sprawią, iż w przyszłości Mali Wiejscy Ratownicy będą mieli większą odwagę do podjęcia odpowiednich czynności
w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego.

            Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Rożyńskiej jest niezmiernie dumne z faktu iż dzieci i partnerzy projektu  tak aktywnie angażują się w działania w ramach programu Działaj Lokalnie. Ważnym elementem było również wykonanie wygodnego przejścia do defibrylatora było to działanie nie planowane w projekcie ale dzięki pomocy ludzi o ogromnym sercu stało się realne i wykonalne teraz defibrylator jest o wiele bardziej widoczny.

W ramach tegorocznej edycji DL mogliśmy  wymienić elektrody i baterie  w defibrylatorze, który znajduje się na budynku Szkoły Podstawowej. Przeprowadzona została również kampania informująca dla mieszkańców całej parafii oraz turystów na temat używania defibrylatora, zostały również zamontowane tablice z informacją gdzie znajduje się defibrylator. To wszystko możliwe był dzięki dofinansowaniu ze środków Programu „Działaj Lokalnie”.

            Przed nami jeszcze rozstrzygnięcie konkursu plastycznego o tematyce bezpieczeństwa. Pomimo iż realizacja przedsięwzięcia niedługo dobiegnie końca, nasza grupa nadal będzie działać i szkolić się i innych z zakresu udzielania pierwszej pomocy.  

Autor: Emilia Drągowska

 

Działaj Lokalnie to ogólnopolski program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz sieć Ośrodków Działaj Lokalnie. Program realizowany jest we współpracy z Powiatem Ełckim, miastem Ełk, gminą Kalinowo, gminą Prostki, gminą Stare Juchy i gminą Świętajno.

 

Dotyczy programu