podsumowanie Działaj Lokalnie po raz 11

24.02.2021 - 11:45
podsumowanie Działaj Lokalnie po raz 11

23 lutego o 17:00 podsumowaliśmy 11 edycję Działaj Lokalnie w powiecie ełckim i gm. Świętajno. Gala, z uwagi na epidemię, odbyła się online. W Gali wzięli udział: Kalina Grzeszuk-Zajączkowska z PAFW, Paweł Łukasiak z ARFP, Marek Chojnowski - Starosta Ełcki, Tomasz Andrukiewicz - Prezydent Ełku, Rafał Wilczewski - Wójt Gminy Prostki oraz grantobiorcy i przyjaciele Działaj Lokalnie. Podczas uroczystości podsumowano efekty 11 lat programu w powiecie ełckim i gminie Świętajno oraz rostrzygnięto konkurs "Opowiedz...". Celem konkursu jest twórcze opowiadanie o podejmowanych w ramach dofinansowanych projektów działaniach. W tej edycji konkursu otrzymaliśmy 8 prac, z których Kapitula konkursu wyróżniła 2 prace i kolejne 2 nagrodziła. Wartość wyróznień to 200 zł, zaś nagród - 400 zł.

Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim autorom prac! Wszystkie prace można obejrzeć na profilu Facebook Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych "STOPA".

Relację z gali można obejrzeć na profiu Facebook TUTAJ

 

Program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz sieć Ośrodków Działaj Lokalnie. Program realizowany jest we współpracy z Powiatem Ełckim, miastem Ełk, gminą Kalinowo, gminą Prostki, gminą Stare Juchy i gminą Świętajno.

Dotyczy programu