Ruszyła kolejna edycja Działaj Lokalnie!

30.04.2021 - 07:00
Ruszyła kolejna edycja Działaj Lokalnie!

W programie „Działaj Lokalnie” szansę na dofinansowanie mają pomysły, które przyczyniają się do wyzwolenia społecznej energii oraz rozwiązania określonych problemów lokalnych. Ważne jest również to, aby wspólnie realizowali je mieszkańcy i instytucje lokalne. Udział w Programie jest szczególnie cenny dla mało doświadczonych organizacji i grup obywatelskich - dlatego właśnie zachęcamy CIĘ do udziału w konkursie Działaj Lokalnie!

Wnioski do konkursu mogą składać organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, w imieniu których złoży wniosek organizacja pozarządowa lub jedna z instytucji publicznych wymieniona w regulaminie lub grupy nieformalne występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL (po wcześniejszym uzgodnieniu z ESA STOPA).

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w jednej z gmin: Kalinowo, Prostki, Stare Juchy, Ełk, Świętajno lub mieście Ełk oraz planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

Wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i grupy nieformalne zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową, dostępną na http://www.stopa.org.pl/co-robimy/działaj-lokalnie w zakładce „Do pobrania” oraz https://www.facebook.com/stopa.elk.

Projekty spełniające w najwyższym stopniu kryteria merytoryczne otrzymają dofinansowanie do 6 000,00 zł. Planowana pula środków przeznaczona na granty wynosi min. 55 000,00 zł. Wnioski można składać wyłącznie przez GENERATOR WNIOSKÓW, dostępny tu: http://system.dzialajlokalnie.pl

Harmonogram konkursu:

– przyjmowanie wniosków – od 30 kwietnia do 31 maja 2021 r. do godz. 23.59 poprzez generator wniosków

– ocena wniosków i ogłoszenie wyników – do 15 czerwca 2021 r.

– realizacja maksymalnie 6 miesięcznych projektów lokalnych – pomiędzy 1 czerwca a 31 grudnia 2021 r. (z wyjątkiem projektów realizowanych w gminie Kalinowo. Szczegóły w regulaminie).

 

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne, które w tym roku odbędą się online;

 

Terminy spotkań:

 

Szkolenie Działaj Lokalnie - Gmina Kalinowo

Poniedziałek, 10 maja · 17:30–19:30

Link do rozmowy wideo:

https://meet.google.com/kcq-xqty-utj

(Opcjonalnie) Dołącz przez telefon: ‪(PL) +48 22 163 86 27‬, PIN: ‪599 053 607‬#

 

 

Szkolenie Działaj Lokalnie - Gmina Prostki i Gmina Stare Juchy

Poniedziałek, 17 maja · 17:30–19:30

Link do rozmowy wideo:   

 https://meet.google.com/ikp-wakp-ixu 

(Opcjonalnie) Dołącz przez telefon: ‪(PL) +48 22 163 91 12‬, PIN: ‪985 680 801‬#

 

 

Szkolenie Działaj Lokalnie - Gmina Świętajno, Miasto i Powiat Ełk

Poniedziałek, 24 maja · 17:30–19:30

Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/msi-yngs-tin

(Opcjonalnie) Dołącz przez telefon: ‪(PL) +48 22 163 93 12‬, PIN: ‪601 403 289‬#

 

Jeśli masz pytania dotyczące wniosku zapraszamy na spotkania konsultacyjne, które odbędą się:

Czwartek, 27 maja · 13:00–14:00

Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/czc-hcho-xtd

(Opcjonalnie) Dołącz przez telefon: ‪(PL) +48 22 163 93 89‬, PIN: ‪385 575 141‬#

 

Piątek, 28 maja · 13:00–14:00

Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/iah-nxdu-pbx

(Opcjonalnie) Dołącz przez telefon: ‪(PL) +48 22 163 90 27‬, PIN: ‪457 472 214‬#

 

Dodatkowych informacji na temat konkursu Działaj Lokalnie 2020 udzielają:

Krzysztof Kozłowski – tel. 601868162 [koordynator „Działaj Lokalnie”/doradca], mistrz.krzysztof.kozlowski@gmail.com

Ewelina Dziondziakowska – tel. 516 770 322 [animator/doradca], ewelina@stopa.org.pl

Marta Zamojska – tel. 789439303 [animator/doradca] , marta.kolenda@wp.pl

 

Działaj Lokalnie to ogólnopolski program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz sieć Ośrodków Działaj Lokalnie.

 

Działaj Lokalnie w powiecie ełckim i gminie Świętajno jest realizowany we współpracy z: Powiatem Ełckim, miastem Ełk, gminą Kalinowo, gminą Prostki, gminą Stare Juchy i gminą Świętajno.

 

Dotyczy programu