Rusza kolejna edycja programu Działaj Lokalnie!

18.05.2022 - 14:45
Rusza kolejna edycja programu Działaj Lokalnie!

W programie „Działaj Lokalnie” szansę na dofinansowanie mają pomysły, które przyczyniają się do wyzwolenia społecznej energii oraz rozwiązania określonych problemów lokalnych. Ważne jest również to, aby wspólnie realizowali je mieszkańcy i instytucje lokalne. Udział w Programie jest szczególnie cenny dla mało doświadczonych organizacji i grup obywatelskich - dlatego właśnie zachęcamy CIĘ do udziału w konkursie Działaj Lokalnie!

Wnioski do konkursu mogą składać organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, w imieniu których złoży wniosek organizacja pozarządowa lub jedna z instytucji publicznych wymieniona w regulaminie lub grupy nieformalne występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL (po wcześniejszym uzgodnieniu z ESA STOPA).

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w jednej z gmin: Kalinowo, Prostki, Stare Juchy, Ełk, Świętajno lub mieście Ełk oraz planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

Wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i grupy nieformalne zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową, dostępną na http://www.stopa.org.pl/co-robimy/działaj-lokalnie w zakładce „Do pobrania” oraz https://www.facebook.com/stopa.elk.

Projekty spełniające w najwyższym stopniu kryteria merytoryczne otrzymają dofinansowanie do 6 000,00 zł. Planowana pula środków przeznaczona na granty wynosi min. 55 000,00 zł. Wnioski można składać wyłącznie przez GENERATOR WNIOSKÓW, dostępny tu: http://system.dzialajlokalnie.pl

Harmonogram konkursu:

– przyjmowanie wniosków – od 18 maja do 20 czerwca 2022 r. do godz. 23.59 poprzez generator wniosków

– ocena wniosków i ogłoszenie wyników (termin ogłoszenia wyników zostanie podany wnioskodawcom)

– realizacja maksymalnie 6 miesięcznych projektów lokalnych – pomiędzy 1 lipca a 31 grudnia 2022 r. (z wyjątkiem projektów realizowanych w Gminie Kalinowo. Szczegóły w regulaminie).

 

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne, których terminy podamy już niebawem na naszej stronie oraz na https://www.facebook.com/stopa.elk.

 

Dodatkowych informacji na temat konkursu Działaj Lokalnie 2022 udzielają:

Krzysztof Kozłowski – tel. 601868162 [koordynator „Działaj Lokalnie”/doradca], mistrz.krzysztof.kozlowski@gmail.com

Jacek Jagłowski - tel. 505664478 -animator

Działaj Lokalnie to ogólnopolski program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz sieć Ośrodków Działaj Lokalnie.

 

Działaj Lokalnie w Powiecie ełckim i Gminie Świętajno jest realizowany we współpracy z: Powiatem ełckim,  Gminą Miastem Ełk, Gminą Kalinowo, Gminą Stare Juchy , Gminą Świętajno, Gminą Prostki.

 

Dotyczy programu