Ełcki Lokalny Fundusz

W 2015 roku Stowarzyszenie weszło w kolejną fazę rozwoju Funduszu Lokalnego, tworząc Radę Funduszu i grupę Ambasadorów. W skład I Rady Funduszu Lokalnego wchodzą: Iwona Adeszko - dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku, Patrycja Łapińska – prezeska Fundacji WOW, Krzysztof Łapiński – animator kultury, Iwona Olkowicz – liderka działań społecznych,  Maciej Olszewski – przedsiębiorca i filantrop, Wiktor Malinowski – działacz społeczny i aktor, Paweł Wilk – lider działań społecznych i Wanda Wojnowska – b.dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku.


Misją Funduszu Lokalnego jest łączenie różnych środowisk by wspólnie działać na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców powiatu ełckiego, w tym pomagać w rozwijaniu pasji jego mieszkańców.

Fundusz jest tworzony na wzór amerykańskiego community foundation. W Stanach historia funduszy lokalnych zaczęła się w 1994 r. w Cleveland, zaś w Europie ten model organizacji rozwija się od ponad 20 lat. W Polsce działa ok. 25 funduszy lokalnych.

Fundusz lokalny to filantropijna organizacja społeczna, której misją jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców obszaru, na którym działa. Zbiera o środki finansowe od darczyńców indywidualnych, firm i innych instytucji i przekazuje je najczęściej w formie dotacji i stypendiów na finansowanie  programów społecznych.

Fundusz lokalny pośredniczy między darczyńcami a organizacjami społecznymi i grupami nieformalnymi, które pochłonięte realizacją własnych misji nie zawsze mają czas i możliwości na zabieganie o środki finansowe na swoje cele i programy.

Pierwszym autorskim programem ELF jest program “Stoofka na Start”, który wspiera inicjatywy grup dziecięcych, działających dla swojego środowiska. Pilotażowa edycja realizowana była w 2016 roku we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku.

W 2017 i 2018 roku uruchomiliśmy drugą edycję programu “Stoofka na start”, w którym udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku i Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku.

Od 2019 roku organizujemy Krąg Serc - wydarzenie dobroczynne znane pod nazwą Giving Circle, którego autorem i pomysłodawcą jest The Funding Network. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce jest organizacją promującą model giving circle afiliowaną przy The Funding Network.  Więcej o idei giving circle

Zapraszamy do wspierania programu "Stoofka na start". Darowizny wpłacane na konto bankowe o numerze 85 9331 0004 0000 0012 2210 0004 można odliczyć od podstawy opodatkowania. W tytule przelewu prosimy wpisać "darowizna na cele pożytku publicznego - Stoofka".

Można też przekazać swój 1% podatku wypełniając PIT. Wystarczy w odpowiednią rubrykę wpisać nr KRS 0000233904, w cel szczegółowy FLZE.

 
Szczegółowe działania Funduszu dostępne są na Facebooku: Ełcki Lokalny Fundusz